Personlige verktøy
Du er her: Forside Syn og hørsel Kombinerte sansetap
Tilbake til Sansetap.no

Kombinerte sansetap

Forekomsten av synsvansker og hørselsvansker øker med stigende alder. Da øker også sannsynligheten for at syns- og hørselsvanskene forekommer sammen.

Årsaker

Kombinerte syns- og hørselsvansker blant eldre kan ha ulike årsaker:

  • Kombinasjon av ulike typer aldersrelaterte syns- og hørselshemninger. De vanligste årsakene til kombinerte, alvorlige syns- og hørselshemninger blant eldre ansees å være øyesykdommen aldersrelatert makula degenerasjon (AMD) i kombinasjon med aldersrelatert hørselsnedsettelse (presbyacusis).

  • Samvariasjon i risiko for ulike syns- og hørselshemninger ved spesielle syndromer av progredierende type, for eksempel Usher syndrom. Dette er den vanligste diagnosegruppen som fører til alvorlig kombinert syns- og hørselshemning.  Syndromet er recessivt arvelig. I dette syndromet forekommer den progressive øyesykdommen retinitis pigmenosa (RP) i tilknytning til medfødt døvhet eller medfødt redusert hørselsfunksjon. De vanligste formene i Norden er Usher syndrom type 1, 2 og 3.

    • Usher syndrom type 1 er forbundet med medfødt døvhet og redusert balanse.

    • Usher syndrom type 2 og 3 er forbundet med medfødt hørselsnedsettelse som reduseres etter hvert.

De ulike typene har ulike symptomer og forløp. Les mer om Usher syndrom fra Statpeds skriftserie. 

  • Tilfeldige kombinasjoner av ulykker, skader eller sykdommer som rammer syns- og hørselsfunksjon. 

Konsekvenser

Eldre personer som får kombinerte syns- og hørselsvansker opplever ofte at konsekvensen er både kompleks og alvorlig når det gjelder å fungere selvstendig i dagliglivet.

De praktiske konsekvensene merkes først og fremst på viktige funksjonsområder som kommunikasjon, informasjonstilegnelse, orientering og mobilitet og daglige gjøremål.

Imidlertid kan funksjonsvanskene reduseres ved ta i bruk ulike hjelpemidler og ved å tilrettelegge boligen sin. Å benytte menneskelige ressurser som blant annet tolketjeneste, kontaktperson og andre tjenester som er tilgjengelige ved syns- og/eller hørselshemning/døvblindhet, kan også være med på å avhjelpe situasjonen.

Side-alternativer