Personlige verktøy
Du er her: Forside Syn og hørsel Hørsel
Tilbake til Sansetap.no

Hørsel

Hørselstap kan enten være mekaniske eller sensorinevrale/nevrogene eller en kombinasjon av disse.

Mekaniske hørselstap

Mekanisk hørseltap er forårsaket av skade/sykdom i det ytre øret eller mellomøret. Vanlige mekaniske hørselstap er:

 • tett øregang
 • hull i trommehinna (eller også manglende trommehinne)
 • væskedannelse i mellomøret. Dette opptrer særlig hos barn og kan være kronisk eller periodisk. Er væskedannelsen periodisk kan hørselstapet komme og gå.
 • brudd eller fiksering av knoklene i mellomørebenskjeden. Et eksempel er otosklerose/otosclerose som medfører forkalkning mellom stigbøyleplaten og benvevet omkring denne. Otosklerose rammer eldre mennesker.

Hørsel

Mekaniske hørselstap medfører ofte en generell demping i lyd i talefrekvensområdet. 

Høreapparattilpasning

Ved mekaniske hørselstap tilpasses høreapparat. 

 

Sensorinevrale eller nevrogene hørselstap

Sensorinevrale hørselstap skyldes sykdom/skade i det indre øret eller sykdom/skade på hørselnerven eller mer sentralt i nervesystemet. Vanlige sensorinevrale hørselstap er:

Hørsel

Sensonevrale hørselstap medfører et dynamisk hørselstap. Det vil si at noen lyder høres tilnærmet normale ut, mens andre lyder forvrenges til det ugjenkjennelige. Hørselstap av denne typen varer livet ut og det finnes ingen metode for helbredelse.

Høreapparattilpasning

Hørselsinntrykkene og hørselstapene er like individuelle som fingeravtrykk. Høreappartene må derfor tilpasses individuelt og ikke bare gi en generell forsterkning. 

 

Tinnitus

Årsaken til tinnitus varierer, men den vanligste er at tinnitus utløses av sykdom eller skade i det indre øret, for eksempel larm og støyskader.

 • Tinnitus er en opplevelse av lyd som ikke forsvinner.
 • Lydopplevelsen varierer, det bruser, piper, klinger, hamrer eller tordner med forskjellig intensitet.
 • Lydene kan utvikle seg over tid, høyere lyd kan også oppstå plutselig.
 • Den kan være konstant eller fluktuerende og kan opptre på ett øre eller begge ørene.
 • Mange opplever å ha nedsatt hørsel.

I behandling av tinnitus inngår vanligvis tre hovedelementer: avspenningsøvelser, informasjons- og fokuseringsteknikker og lydstimulering med svak bakgrunnslyd. Det finnes ulike hjelpemidler som forsterker omgivelseslyd og lager sus/støy som skal hjelpe den tinnitusrammede til ikke å lytte på sin tinnitus. Denne type hjelpemidler blir dekket etter Lov om folketrygd.

Les mer om tinnitus på sansetap.no.

 

Cochleaimplantat (CI)

Et cochleaimplantat er en avansert form for høreapparat. Apparatet består av en ytre del med mikrofon og en prosessor som omformer lyden til elektromagnetiske signaler som sendes til en indre del. Den består av et implantat som opereres inn under huden i tinningbenet bak øret og består av en mottaker. Her dekodes signalene og de sendes videre til elektrodene i sneglehuset (cochlea). Herfra går signalene via hørselsnerven til høresenteret i hjernen og signalene kan oppfattes som lyd. De innerste elektrodene i cochlea fremkaller mørk lyd (bass) mens de ytterste elektrodene fremkaller lyse toner (diskant).

CI operasjoner er nå stadig mer utbredt. Tilbud om CI gis ikke bare til barn med hørselsnedsettelse, men også voksne som er døve får tilbud om utredning for CI. 

Hvor godt man vil høre etter en CI operasjon, avhenger av mange faktorer. Det kan være fysiske årsaker, eller hvor lang tid man har vært døv.

Et gjenopptreningsprogram vil alltid være nødvendig. Dette går blant annet ut på å utvikle nye lytteferdigheter igjennom daglige aktiviteter. En audiopedagog, eller et annet medlem av sykehusteamet der operasjonen ble gjennomført, vil hjelpe til med å finne nyttige teknikker til å bruke CI-apparatet. Det kan f. eks. være:

 • Å bruker høreapparatet så mange timer om dagen som mulig.
 • Å lese høyt for seg selv, familie og  venner.
 • Å lytte til lydbøker samtidig med at man leser dem i en bok.
 • Å lytte til radioen både hjemme og i bilen.

 Kilde: http://www.cipaa.net/

Les mer om cochleaimplantat på sansetap.no.

 

Mer om årsaker til hørselstap

Les mer om årsaker til hørselstap på sansetap.no.

 

Simulering av hørselstap

 

audiothumb.jpg

Hørselstapsimulatoren prøver å gi et inntrykk av hvordan det er å leve med aldersrelaterte hørselstap og tinnitus. Men hørselstap er individuelle og oppleves forskjellig av hver enkelt person med hørselshemning. Simulatoren gir også et inntrykk av hvordan hørselstap kan kompenseres med høreapparat.  

Se og lytt.

Hør flere hørselssimulatorer på sansetap.no.

Side-alternativer