Personlige verktøy
Du er her: Forside Syn og hørsel Aldersrelatert hørselstap
Tilbake til Sansetap.no

Aldersrelatert hørselstap

Aldersrelatert hørselstap benevnes også som presbyacusis (presby: alder, acusis:hørsel). De fleste av oss vil merke at hørselen endrer seg etterhvert som vi blir eldre. Omtrent halvparten av personer rundt 75 år og minst åtte av ti ved 85 års alder rammes av aldersrelatert hørselstap. Variasjonene i hørselsproblematikken er blant annet avhengig av om man har vært utsatt for mye støy gjennom livet og livsstilsfaktorer som kosthold og røyking.

Hørselsforandringer

De aldersrelaterte hørselsvanskene skyldes degenerative forandringer i hørselssystemet. Hørselen er en del av vårt nervesystem.

Hørselsbanene består av en mengde nerveceller og nervetråder som starter i hårcellene i det indre øret. Det er mange millioner av dem når vi blir født. Med årene går stadig flere til grunne. Nerveceller og de funksjoner som blir ødelagt kan ikke erstattes. Det er nerveceller som registrerer de lyse tonene som først går til grunne. Derfor er det vanskelig for eldre mennesker å oppfatte lyse toner, for eksempel fuglesang.

Det er også vanskelig å oppfatte språklyder, som enkelte konsonanter, fordi språklydene ligger på det høyeste registeret. Evnen til å skjelne de enkelte språklydene fra hverandre blir også redusert. Særlig framtredende blir vanskene når lyttebetingelsene er dårlige, med bakgrunnsstøy og i situasjoner der mange snakker samtidig.

Ved alderen skjer det forandringer i vårt hørselssystem:

 • økt stivhet i mellomørebenskjeden
 • mekanisk hørselstap i det indre øret
 • tap av hårceller og såkalte sensoriske enheter i det indre øret
 • kjemiske forandringer i det indre øret
 • tap av nevroner i sentralnervesystemet

 

Typisk for aldersrelaterte hørselsforandringer eller presbyacusis er en tiltagende mindre følsomhet for høye frekvenser.  Hørselen forsvinner ikke plutselig, men svekkes gradvis. Det tar derfor lang tid før man selv oppfatter at hørselen har blitt svekket.

Konsekvenser i dagliglivet

Funksjonelle konsekvenser ved aldersrelatert hørselstap kan være vansker med:

 • å oppfatte tale og andre lydsignaler hvis signalene ikke er sterke nok
 • å forstå tale selv i rolige omgivelser fordi sensitiviteten for høye frekvenser avtar
 • å forstå tale i bakgrunnsstøy og under dårlige akustiske forhold
 • å forstå tale via radio, TV, telefon og andre lydkilder hvis kvaliteten er dårlig
 • å forstå tale ved fremmede dialekter eller aksenter
 • å forstå utydelig tale, for eksempel fra små barn, ungdom og personer som snakker fort

 

Aldersrelatert hørselstap innvirker både på evnen til å kommunisere, benytte auditiv informasjon og orientere seg etter lydkilder.

Sviktende hørsel stiller økte krav både til personen med nedsatt hørsel og den hørende samtalepartneren. Kommunikasjonen blir tidkrevende og slitsom fordi den hørselshemmede bruker mye konsentrasjon og krefter på å forstå det som ytres. Det er viktig at den hørende har forståelse for hvordan man kan bidra til å gjøre kommunikasjonen lettere.

Hjelpemidler som høreapparat eller samtaleforsterker kan være nyttige hjelpemidler, selv om høreapparater ikke alltid er effektive ved denne type hørselstap. Gode lytteforhold er viktige og samtalepartneren må artikulere seg tydelig. Å heve stemmen for mye er ikke effektivt siden denne typen hørselstap ofte gir økt følsomhet for høyt volum (recruitment).

Ikke-verbale signaler som ansiktsuttrykk og gester kan gi støtte til talen. Den hørselshemmede må også kunne støtte seg til munnavlesning. Det kan være nødvendig å støtte kommunikasjonen med skrift eller ved hjelp av håndalfabet eller tegnspråk.

Les om recruitment.

Side-alternativer