Personlige verktøy
Du er her: Forside Rettigheter Reidun Holts erfaringer, tekst og lyd
Tilbake til Sansetap.no

Reidun Holts erfaringer, tekst og lyd

Reidun Holt synes blant annet at det går for lang tid før høreapparatet kan fornyes. Det som kanskje kan være litt kritikk er at man bare får byttet høreapparatene hvert sjette år. Det synes jeg er litt lenge. Fordi teknologien har kommet så langt i dag når det gjelder alt dette med bakgrunnsstøy og bråk burde det gå an å få et nytt apparat slik at dette kan bli borte.
Og så har jeg litt kritikk til NRK når det gjelder alt det bråket som er i bakgrunnen når de sender programmene. Både bildene som går over skjermen bak den som snakker, og den musikken som kommer når folk skal snakke. Dette blir dobbelt opp for den som hører og ser dårlig.
Så har vi dette med høreapparatene igjen; der vil jeg si at disse batteriene som er til høreapparatene synes jeg er uforholdsmessig dyre. De varer jo ikke så veldig lenge. Så det kan jo være noe som kan rettes noe de som bruker disse hjelpemidlene.Side-alternativer