Personlige verktøy
Du er her: Forside Rettigheter
Tilbake til Sansetap.no

Rettigheter og tilbud for personer med synshemning, hørselshemning og kombinerte sansetap/døvblindhet

Personer med nedsatt syn og personer med nedsatt hørsel har ulike behov og dermed også ulike rettigheter. Personer med alvorlig grad av kombinerte syns- og hørselsvansker/døvblindhet har særskilte rettigheter, i tillegg til de som gjelder for synshemmede og hørselshemmede. Her nevnes noen viktige økonomiske støtteordninger og andre hjelpetiltak som kan være nyttige å kjenne til.

 

Lov om folketrygd

Lov om folketrygd kan leses i sin helhet her:Lovdata

 

Rettigheter for personer med synsvansker

Folketrygdloven stiller noen krav i forbindelse med rettigheter for synshemmede. Det primære kravet er at synet er varig og vesentlig svekket. I forbindelse med søknader kreves derfor dokumentasjon fra øyelege.

Les mer om hjelpemidler.


Rettigheter for personer med hørselsvansker

Folketrygdloven stiller noen krav i forbindelse med rettigheter for hørselshemmede. Det primære kravet er at hørselen er varig og svekket i den grad at det skaper vansker i det daglige.

Les mer om hjelpemidler og høreapparat.

 

Rettigheter for personer med kombinerte syns- og hørselsvansker

Rettigheter for personer med alvorlig grad av kombinerte syns- og hørselsvansker/døvblindhet er knyttet til at funksjonshemningen er varig og svekket i den grad at det skaper særskilte vansker i det daglige livet. Det gjelder spesielt områdene kommunikasjon, tilgang på informasjon og orientering og mobilitet. I forbindelse med søknader kreves derfor dokumentasjon av syns- og hørselsvanskene fra lege.

Les mer om hjelpemidler.

 

Brukernes egne erfaringer

 

Mer om rettigheter

Ta kontakt med NAV-kontoret i din kommune eller les mer:

Rettigheter og tilbud - på sansetap.no

Rettighetssenteret - Funksjonshemmedes fellesorganisasjons (FFO) Tlf: 23 90 51 55

NAV gå inn på Person

Side-alternativer