Personlige verktøy
Du er her: Forside Om nettstedet "Syn og hørsel hos eldre".
Tilbake til Sansetap.no

Om nettstedet "Syn og hørsel hos eldre".

"Syn og hørsel hos eldre" er laget med midler fra Helse og rehabilitering.

Statped sørøst, fagavdeling døvblindhet/kombinerte syns- og hørselsvansker (tidligere Skådalen kompetansesenter, Regionssenteret for døvblinde),  er ansvarlig for innholdet. Nettstedet er produsert av InterMedia, Universitetet i Oslo (UiO).

 • Prosjektleder ved Skådalen Kompetansesenter: Else Marie Svingen

  • Prosjektmedarbeider: Jorunn Lie
 • Prosjektleder ved InterMedia: Yngve Refseth 

  • Regi, lyd, redigering og utvikling av nettsted: Yngve Refseth

  • Videofotografer: Hallgrim Ødegård, Knut Qvale, Halvor Næss og Thomas Diseth.

  • Web-teknisk assistanse : Jeremy Toussaint

 

Takk til

 • Alle som har medvirket i videosekvensene

 • Aud Undsgård Rotvold og Gunhild Haug i forbindelse med video-opptak i Trondheim

 • Line Gundersen i forbindelse med video-opptak ved Eikholt senter 
 • Øystein Dahle for tekster og tilrettelegging

 • Michael Cyrus for stillbilder av hjelpemidler

 • Siri Bergseth, Beltone Norge AS, for demonstrasjon av høreapparater

 • Kjell Grøndahl for lydfiler og audiogrammer til "Hørselstapsimulatoren"

 • Per Fosse og Gaute Mohn Jenssen for faglige innspill til "Synstapsimulatoren"

 • Øvrige som har bidratt med positive innspill i utviklingsprosessen som deltagere i fokus- og referansegrupper
Side-alternativer