Personlige verktøy
Du er her: Forside Kommunikasjon Taktilt tegnspråk
Tilbake til Sansetap.no

Taktilt tegnspråk


 


 

Taktilt tegnspråk er tegnspråk som avleses med hendene (taktilt). I utgangspunktet brukes vanlig tegnspråk, men noen tilpasninger må gjøres. Synshemmede/blinde har ikke mulighet til å oppfatte de non-manuelle delene i tegnspråket, dette må derfor kompenseres ved hjelp av bokstavering, beskrivelse ved hjelp av tegn og/eller haptiske signaler.
 

Taktil kommunikasjon er nødvendig når synet ikke er tilstrekkelig til å avlese tegnspråk, i stedet må man føle språket. Både Jorun og Jens har tegnspråk som sitt førstespråk. Etter at synet ble redusert hos dem begge, måtte kommunikasjonsformen endres fra å være visuell til å bli taktil.


 

Se videoen tolket på tegnspråk


 

Les dialogen

Side-alternativer