Personlige verktøy
Du er her: Forside Kommunikasjon Taktilt tegnspråk
Tilbake til Sansetap.no

Taktilt tegnspråk

Tegnspråk er i utgangspunktet et visuelt språk som avleses med øynene. Taktilt tegnspråk er tegnspråk som avleses med hendene og følesansen (taktilsansen). I utgangspunktet brukes vanlig tegnspråk, men noen tilpasninger må gjøres.

Personer som har synsnedsettelse eller er blinde har ikke mulighet til å oppfatte de non-manuelle delene i tegnspråket. Dette må derfor kompenseres ved hjelp av bokstavering, beskrivelse ved hjelp av tegn og/eller haptiske signaler.

Taktil kommunikasjon er nødvendig når synet ikke er tilstrekkelig til å avlese tegnspråk, i stedet må man føle språket.

I videoen ser vi kommunikasjon mellom Jorun og Jens. Begge har tegnspråk som sitt førstespråk. Etter at synet ble redusert hos dem begge, måtte kommunikasjonsformen endres fra å være visuell til å bli taktil.

Se videoen tolket på tegnspråk

Les dialogen

Dessverre fungerer ikke videoen, siden Adobe ikke støtter Flash Player lenger.

Side-alternativer