Personlige verktøy
Du er her: Forside Kommunikasjon Samtalemaskin
Tilbake til Sansetap.no

Samtalemaskin

 

 

 

 

 

 

Nærkommunikasjon

Med nærkommunikasjon mener vi kommunikasjon i en-til-en situasjoner eller i smågrupper.

For en del personer med kombinert syns- og hørselstap er nærkommunikasjon vanskelig. 

Det er utviklet datahjelpemidler som kan muliggjøre nærkommunikasjon på en enkel måte. Dette forutsetter at man har noe restsyn, og kan lese stor skrift på dataskjerm. Det er også en fordel at man kan svare med sin egen stemme.

Løsningene baserer seg på at man har en portabel datamaskin, og et trådløst tastatur. Samtalepartneren skriver på tastaturet det man vil si, og brukeren leser av dette på skjermen og svarer med egen stemme. Skriftstørrelsen og farge- og kontrastvalg tilpasses slik at den er optimal for brukerens restsyn.

Brukeren bestemmer selv hvor fort teksten vises på skjermen uavhengig av hvor raskt samtalepartneren skriver på tastaturet. Hjelpemidlene er laget slik at de skal være veldig enkle å bruke – for begge parter.

Fjernkommunikasjon

Det er også utviklet enkle fjernkommunikasjonsløsninger for tekstmeldinger og tekst-telefoni. De fungerer etter de samme prinsippene som nærkommunikasjonsløsningene. Den eneste forskjellen er at brukeren benytter et spesialtilpasset tastatur med ekstra store bokstaver for å skrive i stedet for å svare med stemmen.

Se videoen i tekstet versjon eller tolket på tegnspråk.

Hør lydbeskrivelsen eller les dialogen og beskrivelsen av handlingsforløpet.

Dessverre fungerer ikke videoen, siden Adobe ikke støtter Flash Player lenger.

Side-alternativer