Personlige verktøy
Du er her: Forside Kommunikasjon Haptiske tegn som støtte i samtale
Tilbake til Sansetap.no

Haptiske tegn som støtte i samtale

Personer med synshemming risikerer å gå glipp av de non-verbale signaler og uttrykk som samtalepartneren bruker. Tolke-og ledsagere for døvblinde kan bruke haptiske tegn for å formidle samtalepartnerens kroppsspråk og følelsesutrykk som smil og latter. Dessuten beskriver tolke-og ledsageren  gjenstander og det som skjer i omgivelsene med tydelig stemme. Les mer om Tolke-og ledsagertjenesten for døvblinde under Rettigheter. Ragnhild Håbjørg har innstallert teleslynge i hjemmet og kan derfor skru høreapparatet på "T" for å høre lyden fra samtaleforsterkeren. Dersom teleslynge ikke er innstallert må brukeren enten ha en teleslynge rundt halsen eller koble en hodetelefon til samtaleforsterkeren.


 

 

I sekvensen brukes hjelpemidlene:

Side-alternativer