Personlige verktøy
Du er her: Forside Kommunikasjon Haptisk (taktil) kommunikasjon
Tilbake til Sansetap.no

Haptisk (taktil) kommunikasjon

Haptisk kommunikasjon er et taktilt tegn-/berøringssystem som brukes for å supplere det talte eller tegnede ord parallelt med språket. Man benytter gjerne rygg, skulder, hånd, kne eller fot som artikulasjonssted. Ja/nei/hva/vent, bordplassering (hvem sitter hvor), høyde, mengde, retning og latter er eksempler på hva som kan beskrives ved hjelp av haptisk kommunikasjon.

Beskrivelse av fysiske omgivelser

Budskap kan formidles gjennom berøring kombinert med tale. Ved bruk av ryggen som "tavle" kan den synshemmede mottageren danne seg tredimensjonale bilder/romfølelse av de fysiske omgivelsene.
Se videoen i tekstet versjon eller tolket på tegnspråk.


 

Hør lydbeskrivelsen eller les dialogen og beskrivelsen av handlingsforløpet.


 

Haptiske tegn som støtte i samtale
 

Synshemmede risikerer å gå glipp av de non-verbale signaler og uttrykk som samtalepartneren bruker. Tolk-ledsager kan bruke haptiske tegn for å formidle samtalepartnerens kroppsspråk og følelsesutrykk som smil og latter. Haptiske signaler benyttes dessuten til å beskrive gjenstander og det som skjer i omgivelsene. Les mer om "Tolke-og ledsagertjeneste for døvblinde". Ragnhild Håbjørg har innstallert teleslynge i hjemmet og kan derfor skru høreapparatet på "T" for å høre lyden fra samtaleforsterkeren. Dersom teleslynge ikke er innstallert må brukeren enten ha en teleslynge rundt halsen eller koble en hodetelefon til samtaleforsterkeren. 

Se videoen i tekstet versjon eller tolket på tegnspråk.

Hør lydbeskrivelsen eller les dialogen og beskrivelsen av handlingsforløpet.


 

I sekvensen brukes hjelpemidlene: 

Bordplassering
 

I samvær med andre er det greit å vite hvor den enkelte sitter og hvem som setter seg eller forlater bordet. Tolken gjør rommet "synlig" for den synshemmede og formidler både aktiviteten i rommet og de andre gjestenes følelsesuttrykk og gester.
  

Se videoen i tekstet versjon eller tolket på tegnspråk. 

Hør lydbeskrivelsen eller les dialogen og beskrivelsen av handlingsforløpet.

Side-alternativer