Personlige verktøy
Du er her: Forside Kommunikasjon Håndalfabet / Bokstavert kommunikasjon
Tilbake til Sansetap.no

Håndalfabet / Bokstavert kommunikasjon

Taktilt håndalfabet

Tohåndsalfabetet brukes blant personer med kombinert syns- og hørselshemming/døvblindhet. Kommunika-
sjonsformen består i å bokstavere hvert enkelt ord, men den er tidkrevende. Tohåndsalfabetet er imidlertid velegnet til å gi korte beskjeder eller for å presisere det som blir sagt.  Se også video av dialogen mellom lege og pasient som går via tolk.

(Utdrag fra videoen "Når syn og hørsel svikter")

Side-alternativer