Personlige verktøy
Du er her: Forside Hjelpemidler og tiltak Tilrettelegging på sykehjemmet
Tilbake til Sansetap.no

Tilrettelegging på sykehjemmet

Tilrettelegging på sykehjem kan innebære ryddige korridorer, tredimensjonale gjenkjennelsespunkter, tilpassede lysforhold og kontraster.

 

Ryddige korridorer

blendende lysFor at en person med synsnedsettelse skal kunne bevege seg uhindret fra oppholdsrommet til sitt eget rom kreves ryddige korridorer og faste ruter. Ellers kan det være vanskelig å orientere seg. Med for mange gjenstander i gangveien, er det lett å snuble og støte borti. De gjenstandene som må stå på gangen, bør settes på den ene siden av korridoren slik at den andre siden blir en trygg og sikker gangvei.

Den synshemmede vil sannsynsligvis bevege seg langs veggen så derfor er det uheldig med potteplanter og andre pyntegjenstander i ansiktshøyde.

 

 

Lysforhold

blendende lysDet er ofte vanlig med et stort vindu nederst i korridoren. Lyset fra vinduet vil lett kunne blende personer med nedsatt syn. Slike vinduer bør derfor avblendes, slik at konturene og forskjellene på gulv og vegger blir lettere å se. Det tapte lyset fra vinduet kan erstattes med godt lys fra taket.

Vær også oppmerksom på at blanke flater og gulv kan skap gjenskinn og oppleves blendende.
 

Gjenkjenning

taktilt dørskiltFor at den synshemmede skal kunne orientere seg og ta seg fram på egen hånd, er det viktig at omgivelsene er tilrettelagt for dette. Ved at den synshemmede lærer ruten fra eget rom til fellesarealene kan han eller hun bevege seg mer selvstendig.

Spesielle holdepunkter på veien til og fra rommet kan merkes og man kan telle antall dører i korridoren. Dørskiltet på døren til den synshemmedes bør skille seg ut fra de andre. Skiltet bør være taktilt og ha gode kontraster. Denne type tilrettelegginger øker tryggheten og kan hindre fallulykker.


 

Kontraster

manglende kontrastFor å kunne skille mellom gulv og vegger eller se hvor døråpningen er, er det nødvendig med kontrast. Kontrastfarge på listverk langs gulvet og rundt dører er til god hjelp. Kontrasten behøver ikke være ekstrem, men tydelig. På bildet er fargen på vegg og gulv svært like, men gulvlisten skiller de to flatene.


  

"Urskive-prinsippet"

Personer med redusert skarpsyn, som ved aldersrelatert makula degenerasjon, kan ha store vansker med å orientere seg om hvor maten er plassert på tallerkenen eller hvor kaffekoppen står. Det kan være til stor hjelp å fortelle hvor tingene er plassert etter "urskive-prinsippet".

 

Se videoen i tekstet versjon eller tolket på tegnspråk.


Hør lydbeskrivelsen eller les dialogen og beskrivelsen av handlingsforløpet.

 

 

 


 

Bruk av kontraster gjelder ikke bare selve bygningen. Hvite kopper på rød eller mørk duk er lettere å få øye på enn når kopper og duk har samme farge. En farget brikke under tallerken, glass og kopp kan være med på å gi den nødvendige kontrasten.

 Les mer om tilrettelegging i hjemmet.

Side-alternativer