Personlige verktøy
Du er her: Forside Hjelpemidler og tiltak "Ørehenger" høreapparat på tegnspråk
Tilbake til Sansetap.no

"Ørehenger" høreapparat på tegnspråk


Se videoene i vanlig utgave


Beskrivelse


En ørehenger består av tre deler: En propp som skal inn i øret, en slange som forbinder proppen til ørehengeren og selve ørehengeren. Øreapparatet har en følgende funksjoner: en volumkontroll som kan justere lyden opp og ned, en programvelger for valg av ulike lytteprogram og en batteriluke som i de fleste tilfeller også fungerer som en av- og på-bryter.
Skifte av batteri


Batteriene har en pluss-side og en minus-side. Pluss-siden er indikert med en klistrelapp. Den må fjernes før man setter batteriet inn i høreapparatet. Batteriskuffen åpnes og den siden av batteriet som klisterlappen satt på skal opp mot den røde plussen som indikerer pluss på batteriskuffen. Batteriet settes inn og når batteriskuffen lukkes igjen er apparatet igjen klart til bruk.


Rens


Når vi renser øreproppen må vi fjerne øreproppen fra høreapparatet. Ta tak i slangen og høreapparatet og trekk de to delene fra hverandre. Det er viktig at høreapparatet ikke kommer i kontakt med vann. Proppen legges i en kopp med lunkent såpevann. Der kan den ligge fra ti minutter til en halv time. Proppen skylles godt når den tas opp igjen. Ta et papir og tørk godt over. Til slutt  må vannet som har samlet seg i lydkanalen fjernes. Det gjøres ved for eksempel å bruke en blåse som settes inn i slangen og så blåses vannet som har samlet seg der ut . Holder tak i slangen når proppen skal monteres tilbake på høreapparatet . Buen på proppen holdes mot buen på høreapparetet og fest apparatet ved trykke det ned i slangen.


Bytte av slange


Lydslangen som forbinder proppen og høreapparatet kan forringes. Den kan bli gul og stiv og det vil medføre dårlig lydkvalitet. Det kan i verste fall føre til feedback (piping) i øret. Når slangen skal byttes så fjernes den fra høreapparatet og proppen. En ny slange måles til slik at den får lik lengde med den gamle. Slangen klippes av og tres inn på proppen. Den andre enden tres på plass på høreapparatet. Apparatet er igjen klar til bruk.

Bruk av telespole


På et av lytteprogrammene i høreapparatet er det som regel lagt inn telespole. Denne funksjonen gjør det i mange tilfeller lettere å snakke i telefonen eller forbedre hørselen i f. eks. en kirke eller en stor sal dersom teleslynge er monteret der. Trykk på programvelgeren så mange ganger som det er nødvendig for å finne det rette telespoleprogrammet (Det kan variere fra apparat til apparat og antall trykk kan ikke tallfestes.) På noen apparater kan dette gjøres på en egen bryter som skiftes fra M-stilling (mikrofon) til T-stilling (telespole). Når høreapparatet er innstilt på på T-programmet, slipper ingen lyd gjennom mikrofonen.


Takk til Siri Bergseth, Beltone Norge AS, for demonstrasjon av høreapparater.

Side-alternativer