Personlige verktøy
Du er her: Forside Hjelpemidler og tiltak "Alt i øret" høreapparat
Tilbake til Sansetap.no

"Alt i øret" høreapparat

 

Det er ikke laget "hørespill" av høreapparat- videoene, men forklaringene i videoene er i tekstform og finnes ved siden av hver enkelt video.

 

Se videoene i tekstet utgave.

 

Se videoene på tegnspråk.

 

Beskrivelse

 

Et "alt i øret" høreapparat har som navnet sier alt i øret. Elektronikken ligger inne i proppen som settes i øret. Høreapparatet har følgende funksjoner: En programvelger for å velge mellom flere lytteprogram, volumkontroll (noen apparater har forhåndsinnstilt volum mens andre har manuell volumkontroll) og en batteriskuff som samtidig er av- og på bryter. 

Skifte av batteri

 

Batteriet har en pluss-side og en minus-side. Pluss-siden er indikert med en klistrelapp som må fjernes før man setter batteriet i apparatet. Så tar man apparatet, åpner batteriluken. Pluss-siden er indikert med en liten pluss på kanten av batteriluken. Pluss-siden på batteriet må opp mot pluss-siden på batteriluken. Så lukker man igjen og apparatet er klart til bruk. 

Rens

 

Ved renhold av alt i øret apparatet er det viktig at man ikke bruker vann. Da bruker man en tørr fille og tørker over høreapparatet. 

Bruk av børste i renholdet

 

Et alt i øret høreapparat har i enden et filter for å beskytte  mot ørevoks og smuss. En måte og rense det på er å børste over filteret for å fjerne ørevoks og smuss som har lagt seg der.


 

Skift av filter

 

På noen apparater må man bytte filteret som sitter i enden hvis det tettes med ørevoks. Da brukes et eget redskap for det. Man tar den ene enden av det redskapet, setter inn i filteret og trekker det ut. Man snur redskapet for i den andre enden sitter det et nytt filter. Det filteret dyttes på plass i høreapparatet og apparatet er igjen klar til bruk.

 

Bruk av telespole

 

På et av lytteprogrammene i høreapparatet er det som regel lagt inn telespole. Denne funksjonen gjør det i mange tilfeller lettere å snakke i telefonen eller forbedre hørselen i f. eks. en kirke eller en stor sal dersom teleslynge er monteret der. Trykk på programvelgeren så mange ganger som det er nødvendig for å finne det rette telespoleprogrammet (Det kan variere fra apparat til apparat og antall trykk kan ikke tallfestes.) På noen apparater kan dette gjøres på en egen bryter som skiftes fra M-stilling (mikrofon) til T-stilling (telespole). Når høreapparatet er innstilt på på T-programmet, slipper ingen lyd gjennom mikrofonen.
 

Takk til Siri Bergseth, Beltone Norge AS, for demonstrasjon av høreapparater.

Side-alternativer