Personlige verktøy
Du er her: Forside Hjelpemidler og tiltak Hjelpemidler for hørselshemmede
Tilbake til Sansetap.no

Hjelpemidler for hørselshemmede

Aktuelle hjelpemidler i forbindelse med hørsel er høreapparat, lydforsterkere for radio og TV, forsterker for telefon og alarmer basert på lyd, lys og/eller vibrasjon.

Det finnes mange gode hjelpemidler som gjør det lettere å fungerere i hverdagen.

 

Høreapparat

alt i øret høreapparat

Et høreapparat vil ikke gi en normal hørselsfunksjon tilbake, men mange har likevel stor glede av den hjelpen et høreapparat kan gi. Det tar tid å venne seg til å bruke høreapparatet fordi en må lære å høre på en ny måte. Høreapparat vil forsterke lyder man ikke har hørt på lenge, eller kanskje aldri har hørt. Det anbefales å bruke apparatet så mye som mulig i begynnelsen, og det kan være lurt å starte i rolige, hjemlige omgivelser. 

 

Lyttetekniske hjelpemidler

samtaleforsterker med hodetelefon

Det er ikke alltid en god løsning å skru opp volumet på radio og TV når det er vanskelig å høre det som sies. Unngå også å heve stemmen når man snakker med hørselshemmede.
Lyttetekniske hjelpemidler skal bidra til at det blir enklere å oppfatte. Samtaleforstekere, teleslynge, FM-utstyr og IR-anlegg er eksempler på slikt utstyr. Disse hjelpemidlene kan også brukes til å gjøre det lettere å følge med i samtaler i støyende omgivelser.

 

Varslingstekniske hjelpemidler

vibrerende alarm

Når det er vanskelig å høre dørklokken, telefonen og brannvarsleren kan varslingstekniske hjelpemidler være til hjelp. Slike hjelpemidler varsler med hjelp av lyd, lysblink, vibrasjoner eller en kombinasjon av disse .

Side-alternativer