Personlige verktøy
Du er her: Forside Hjelpemidler og tiltak Hjelpemidler for personer med hørselsnedsettelse
Tilbake til Sansetap.no

Hjelpemidler for personer med hørselsnedsettelse

Aktuelle hørselshjelpemidler er for eksempel høreapparat med tilbehør, samtaleforsterkere, lyttehjelpemidler for radio og TV, telefonforsterkere og andre telefonløsninger samt varslingshjelpemidler. Det finnes mange gode hjelpemidler som gjør det lettere å fungere i hverdagen.

 

Høreapparat med tilbehør

alt i øret høreapparat

Et høreapparat vil ikke gi en normal hørselsfunksjon tilbake, men mange har likevel stor glede av den hjelpen et høreapparat kan gi.

Alle leverandører av høreapparater og cochleaimplantat (CI), leverer tilbehør som TV- og mobilsystemer, samt enkle samtalemikrofoner som kan overføre lyd direkte til høreapparat eller CI. Hvilke tilbehør som er tilgjengelig, avhenger av leverandør. 

Hørselstest, tilpasning og vurdering av behovet for høreapparat foretas vanligvis på høresentralene på sykehus eller hos en øre-, nese-halsspesialist. Du må ta kontakt med din fastlege for å få henvisning. Høreapparat blir dekket etter fastsatte satser. Nødvendige utgifter til service og reparasjoner av høreapparat dekkes også. Løpende utgifter til for eksempel batterier dekkes ikke.

Hovedtyper av høreapparat

Det er mange høreapparat å velge mellom. De seneste årene har det skjedd en svært stor utvikling på dette området. Mange faktorer spiller inn når man skal velge høreapparat, blant annet hørselstapets alvorlighetsgrad, ørets anatomi, behovet for tilleggsutstyr og andre praktiske detaljer slik som evnen til å betjene apparatet. 

Høreapparat består av flere hovedtyper:

  • ørehenger høreapparat"Ørehenger"-apparat. Selve apparatet henger rundt øret.
  •  hele høreapparatet får plass inne i øret."Alt i øret"-apparat. Hele høreapparatet får plass inne i øret.
  • RITE-høreapparat. Receiver-i-øret/høyttaler i øret. RITE-apparatene ligger bak øret. Høyttaleren er tatt ut og plassert via en ledning inn i øregangen. 
     

HLF – Hørselshemmedes Landsforbund: Bruk og stell av høreapparater.Se ressursside på hjemmesiden til HLF, om bruk og stell av høreapparat, med nyttige instruksjonsvideoer. 

 

Lyttehjelpemidler

samtaleforsterker med hodetelefon

Det er ikke alltid en god løsning å skru opp volumet på radio og TV når det er vanskelig å høre det som sies. Unngå også å heve stemmen når man snakker med hørselshemmede.


Lyttehjelpemidler skal bidra til at det blir enklere å oppfatte. Samtaleforsterkere, teleslynge, FM-utstyr og IR-anlegg er eksempler på slikt utstyr. Disse hjelpemidlene kan også brukes til å gjøre det lettere å følge med i samtaler i støyende omgivelser.

 

Varslingstekniske hjelpemidler

vibrerende alarm

Når det er vanskelig å høre dørklokken, telefonen og brannvarsleren kan varslingstekniske hjelpemidler være til hjelp. Slike hjelpemidler varsler med hjelp av lyd, lysblink, vibrasjoner eller en kombinasjon av disse .

Side-alternativer