Personlige verktøy
Du er her: Forside Hjelpemidler og tiltak Tilrettelegging i hjemmet
Tilbake til Sansetap.no

Tilrettelegging i hjemmet

Tilrettelegging i hjemmet kan være egnet organisering av hjemmehjelp, avtaler om hvordan arbeidsoppgaver skal utføres og tydelige informasjon fra hjemmehjelpen.

En eller flere hjemmehjelpere?

 

Det kan være vanskelig for personer med syns- og hørselsvansker å forholde seg til stadig nye hjemmehjelpere og annet omsorgspersonale. Det tar lengre tid for dem å bli kjent med nye mennesker.

Ved å presentere seg på en tydelig  og forståelig måte hver gang man kommer, er det lettere for den syns- og hørselshemmede å få oversikten på hvem som kommer og går.


(Utdrag fra videoen "Når syn og hørsel svikter")

Se videoen i tekstet utgave eller tolket på tegnspråk.

 

Hør lydbeskrivelsen eller les dialogen og beskrivelsen av handlingsforløpet.Organisering i hjemmet 

 

Noe annet er at blinde og svaksynte må organisere de tingene de omgir seg med etter egne systemer. Omsorgspersonale som ikke kjenner disse systemene og rutinene, kan ved rydding fort ødelegge den synshemmedes oversikt, selv om hensikten er den beste.

Respekter at tingene har sin faste plass. Bli enig med bruker om et bestemt system ved rydding og si ellers alltid fra hvis noe blir flyttet på eller kastet. Gå aldri fra halvåpne dører eller vinduer, det kan det lett bli kollisjoner av.

(Utdrag fra videoen "Når syn og hørsel svikter")

 

Se videoen i tekstet utgave eller tolket på tegnspråk.

Hør lydbeskrivelsen eller les dialogen og beskrivelsen av handlingsforløpet.
 

Legg det du finner på gulvet i en kurv, så kan den synshemmede legge gjenstandene på plass der de selv ønsker.

 

Hvem er her og hvor er du?

 

For at personen med døvblindhet skal vite hvem som ankommer, er fysisk kontakt viktig. Når syn og hørsel svikter, må den døvblinde basere seg på den taktile sansen. Har den nyankomne et spesielt kjennetegn, som for eksempel en ring, er vedkommende lett å identifisere.

Har vi fremmede i huset vil vi gjerne vite hvor de befinner seg. Det gjelder også døvblinde. Derfor bør vi si fra hvor vi går når vi forlater rommet.

(Utdrag fra videoen "Når syn og hørsel svikter")

 

Se videoen i tekstet utgave eller tolket på tegnspråk.

Hør lydbeskrivelsen eller les dialogen og beskrivelsen av handlingsforløpet.

 

Les mer om tilrettelegging på sykehjemmet.

Side-alternativer