Personlige verktøy
Du er her: Forside Hjelpemidler og tiltak Hjelpemidler for synshemmede
Tilbake til Sansetap.no

Hjelpemidler for synshemmede

Datamaskin, lese-TV, luper og alarmer med lysvarsling er sentrale hjelpemidler for personer med synsrest. For blinde er hjelpemidlene konstruert slik at de kompenserer med å bruke følesansen og/eller lyd.

Det finnes mange gode hjelpemidler som gjør det lettere å fungere i hverdagen. Noen er basert på lyd og syntetisk tale. Andre er basert på den taktile sansen.

En oversikt over hjelpemidler for synshemmede og døvblinde finnes i Hjelpemiddelkatalogen til Adaptor.

Enkle løsninger kan ofte være de beste. I tillegg til hjelpemidler finnes mange triks og knep som kan benyttes i forbindelse med daglige gjøremål når ikke synet er til hjelp. I denne boka fra Norges Blindeforbund finnes mange gode råd og tips:
 "1001 tips i dagligliveten samling triks og knep fra synshemmedes hverdag".

 

For å få synshjelpemidler fra NAV Hjelpemiddelsentral stiller folketrygdloven noen krav som må være oppfylt. Det primære kravet er at synet er varig og vesentlig svekket. I forbindelse med søknad om synshjelpemidler kreves derfor dokumentasjon fra øyelege. 

Les mer om hjelpemidler på hjemmesiden til NAV.

 

Hjelpemidler basert på forstørring

Luper 

lupe med lys

Det finnes mange typer optiske luper til ulike formål. Denne lupen har innebygd lys og er i fokus når den ligger inntil og føres over papiret.

Andre luper fokuserer ved å variere avstanden fra lupen til objektet som skal betraktes.

Se video som blant annet viser ulike typer luper.
 

 

 

 

Bruk av datamaskin

Generelt 

Det er mulig å gjøre en rekke tilpasninger på en datamaskin som forenkler bruken for personer med synshemning, uten bruk av spesielle hjelpemidler. Omfanget av dette kommer an på hvilken type datamaskin man har. Den mest vanlige typen er Windowsmaskiner, det vil si at maskinen bruker operativsystemet Windows laget av Microsoft. Andre typer er Apple og Linuxmaskiner.

Man kan for eksempel forstørre skjermbildet, endre på kontrast- og fargeinnstillinger, endre på bokstav- og ikonstørrelse, endre på musemarkørstørrelse, få tilbakemeldinger med lyd, få tekst opplest med mer.

Det er også mulig å benytte såkalte tastatursnarveier som gjør det mulig å styre maskinen uten mus. Hvordan man gjør disse tilpasningene avhenger av hvilken datamaskintype man har. På alle typer er det egne bruksanvisninger og veiledninger som forteller deg hvordan dette gjøres. Individuelle dataprogrammer som for eksempel Microsoft Word (skriveprogram) kan også ha egne tilgjengelighetsinnstillinger.

 

Spesialhjelpemidler for datamaskin 

Utover de tilpasningsmulighetene som finnes innebygd som standard i operativsystemene til datamaskinen, er det mulig å benytte spesiallagde hjelpemidler.

Dette kan enten være dataprogrammer som man installerer på maskinen, eller fysisk maskinvare som man kobler til. Det er viktig med grundig opplæring i bruk av hjelpemidlene.

For svaksynte kan det være aktuelt med skjermforstørringsprogrammer. Disse forstørrer deler av eller hele skjermbildet. De inneholder også mange andre nyttige funksjoner som gjør det enklere for synshemmede å bruke en datamaskin.

Noen skjermforstørringsprogrammer kan også lese opp teksten på skjermen, for eksempel et tekstbehandlingsdokument. Ved veldig stor forstørrelse kan det være vanskelig å få oversikt over hele skjermbildet.

For blinde eller sterkt svaksynte er det mest aktuelt med et skjermleserprogram. Dette programmet kan lese opp all informasjon på skjermen, samt annen informasjon man trenger for å bruke maskinen. Eksempler på det siste kan være hvilke programmer man kjører på maskinen, og hvor man har lagret informasjon på datamaskinen.

Fra skjermleseren blir informasjonen enten lest opp som tale ved hjelp av en datamaskinstemme, eller man kan koble på leselist for å lese det i punktskrift. Man trenger grundig opplæring for å kunne lese punktskrift. Man kan også ha et punktskrifttastatur tilkoblet. Dette forenkler skrivingen av tekst og styring av maskinen.

 

 

Lese-tv

lese- tv

En lese-tv er et teknisk hjelpemiddel som forstørrer tekst og bilder på en skjerm slik at personer med redusert syn kan lese brev, aviser, regninger, samt se på bilder og liknende. Den kan også gjøre skriving, for eksempel det å fylle ut et skjema, enklere. Man ser da både skjemaet, pennen og det man skriver forstørret på skjermen.

Det finnes mange ulike typer og modeller, fra store stasjonære apparater, til små bærbare maskiner. Noen har avanserte funksjoner, mens andre er enklere.

Felles for alle er at de består av et kamera som forstørrer det man vil se på. Man legger det man vil forstørre under kameraet på en plate. Man beveger så platen for å se hele dokumentet eller bildet. Noen modeller har innebygd skjerm, men må kobles opp til en vanlig tv eller til en datamaskinskjerm.

Man kan i tillegg forandre fargen og kontrasten på det man forstørrer. Det er for eksempel mulig å gjøre svart skrift på hvit bakgrunn om til hvit skrift på svart bakgrunn. På mange lese-tv er det også mulig med andre fargekombinasjoner. 

De mer avanserte modellene har mange funksjoner som gjør det enklere å lese. Det er til og med mulig å få skriften til å "flyte" over skjermen på en linje slik at man slipper å bevege brevet eller avisen man leser.
(Foto: Michael Cyrus)

Flere lese-TV har også en funksjon for opplesing av teksten, såkalt OCR (Optical Character Recognition, det vil si optisk tegngjenkjenning).  

 

Elektronisk lupe

håndholdt gps-mottager

En elektronisk lupe fungerer på samme måte som en lese-tv. Et lite kamera gjør det mulig å forstørre det man ser på, og lese av dette på en liten innebygd skjerm. Lupen er liten og kan lett tas med i en veske eller sekk.

Funksjonaliteten til lupen ligner på lese-tv ved at man kan endre på graden av forstørrelse, kontrast, farger med mer. Den egner seg i situasjoner der man trenger forstørring, for eksempel på en restaurant når man vil lese en meny, når man er på butikken og vil se på vareinformasjon eller når man vil lese på et pilleglass.

(Foto: Michael Cyrus)

En elektronisk lupe er på mange måter et veldig avansert forstørrelsesglass. Noen av apparatene muliggjør å skrive for hånd under kameraet, ved at man kan vri på det og plassere en penn under.

Elektroniske luper gir som regel mindre forstørring enn en lese-tv.

 

 

Nettbrett

Bruk av nettbrett har blitt mer og mer vanlig, også for personer med nedsatt syn.

Nettbrett er stort sett beregnet for bruk på Internett, og har mange av de samme mulighetene som en vanlig datamaskin.

Nettbrett har mange muligheter som gjør den spesielt god egnet for personer med synshemning. De har mulighet til å bruke den samme teknologien som personer uten synsnedsettelse, uten bruk av spesialprogrammer.

Noen fordeler sammenliknet med PC er for eksempel:

 • innebygde tilgjengelighetsfunksjoner
 • touch-skjerm, det vil si den styres rett på skjermen
 • enkel forstørringsmulighet
 • kamerafunksjon som kan brukes til forstørring
 • lav størrelse og vekt, lett å bære med seg
 • rask oppstart
 • bra batterikapasitet
 • hverdagsteknologi, som betyr at det er mange som har erfaring med denne teknologien

 

 

Mobiltelefon

Antallet mobiltelefonmodeller er etter hvert blitt veldig mange, og de nyere modellene har mange ulke funksjoner.

Mange brukere har kanskje ønske om bare å bruke telefonen til å ringe med, og kanskje sende og motta tekstmeldinger. Heldigvis er det kommet noen enkle mobiler på markedet som ivaretar disse enkle funksjonene. De har gjerne store taster som er lette og behagelig å trykke på, og relativt store skjermer for å kunne se tall og tekst. De mer komplekse funksjonene og menyene er fjernet for å lette bruken.

Det viktigste å tenke på når man skal velge en enkel mobiltelefon er stor skjerm, store og komfortable taster og et enkelt menysystem. Det er også mulig å tilpasse tall- og bokstavstørrelse på enkelte mobiltelefoner.

For blinde eller sterkt svaksynte er det mulig å installere skjermleserprogrammer på visse mobiltelefonmodeller. Dette gjør det mulig å få alle menyer og tekstmeldinger lest opp med en kunstig stemme, eller få teksten ut i punktskrift på en tilkoblet leselist. Det er også mulig å installere forstørrelsesprogramvare på endel mobiltelefoner.

  

Filterbriller

 

Telefon med store taster

 

Klokke med store tall

reidun holt   stortasttelefon.jpg   klokke med store tall
 
 • store, tydelige taster på telefonen gjør tallene enklere å se

 • noen telefoner kan programmeres med kortnummer til personer man ringer ofte til

 
 • armbåndsur med store, tydelige tall og visere

 • urskive i kontrast  angir tydelig tiden

 

 

Litermål med store tall

 

Tidsur

litermål med store tall   tidsur
 • litermål med store, tydelige tall letter arbeidet på kjøkkenet
 
 • tidsur som er overdimensjonert for å kunne avleses selv med dårlig syn
 • tidsur finnes også i mindre størrelser med tydelige tall og urskive

 

Hjelpemidler basert på lyd

 

DAISY-spilleren

 

Klokke med syntetisk tale

 

Termometer med syntetisk tale

   
 • DAISY-spilleren er en spesialtilpasset CD-spiller som gjør det enkelt å gå til en spesiell side, et bestemt kapittel eller hoppe mellom kapitler og sider i lydboka
 • Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek låner gratis ut lydbøker i DAISY-format.
 • Les mer om DAISY.
 
 • klokker med syntetisk tale angir både tidspunkt og dato
 
 • termometer med syntetisk tale angir  både innetemperatur og utetemperatur
 • noen termometere har også følere som angir kroppstemperatur

  

Lesemaskin 

En lesemaskin gjør det mulig å få maskinskrevet tekst lest opp. Maskinen ser litt ut som en liten kopimaskin, og veier 7-8 kilo.

Man legger det man vil ha lest opp, for eksempel en avis, med skriften ned og trykker på en knapp. Etter noen sekunder blir teksten lest opp av en stemme laget av en innebygd datamaskin.

Lesemaskinen kan lese opp all tekst som er maskinskrevet. Bilder og andre grafiske elementer som tegninger og liknende kan den ikke lese.

Lesemaskiner egner seg best til å lese bøker, aviser og maskinskrevne brev. Det finnes en rekke ulike modeller fra ganske enkle, til veldig avanserte. Man kan også få maskiner som kan lese tekst på andre språk enn norsk, som for eksempel engelsk, tysk og spansk med flere. Det er også mulig å koble en leselist til lesemaskinen slik at man kan lese teksten i punktskrift.

I de senere år har det kommet små bærbare lesemaskiner som man kan ta med seg i lommen. Disse består av en liten datamaskin med et kamera og spesialutviklede dataprogrammer. Man tar et bilde av det man vil ha opplest, for eksempel av en meny på en restaurant, og maskinen leser opp menyen.

(Foto: Michael Cyrus)

 

Hjelpemidler på kjøkkenet

Det finnes mange gode hjelpemidler som gjør det lettere å fungere i hverdagen. Noen er basert på lyd og syntetisk tale. En oversikt over hjelpemidler for synshemmede og døvblinde finnes i Hjelpemiddelkatalogen til Adaptor hjelpemidler A/S.

Nivåindikator

 

Buldrebassen

 

Talende vekt

nivaafoler.jpg   buldrebasse  


 • nivåindikatoren gir tydelig beskjed i god tid før vannet renner over
 
 • buldrebassen "buldrer" og signaliserer når vannet koker
 
 • den talende vekten sier tydelig ifra hvor mye som er på vekten

 

Hjelpemidler basert på den taktile sansen

 

                                             Klokker med punktskive 

   vekkerklokke.jpg

Når synshemning gjør det vanskelig å se et vanlig armbåndsur, er punktur et godt alternativ. Ved å løfte lokket kan man kjenne direkte på urskiven og viserne.  Punktene på urskiven viser tallene.

Vekkerklokker kan ha samme funksjonalitet.

 

Merkeknotter

 

Signaturramme

 

Signaturstempel

knotter.jpg   signramme.jpg   signaturstempel
 • knapper og brytere på husholdningsmaskiner, TV-apparater og radioer kan lett merkes slik at de blir enklere å betjene
 • det finnes selvklebende dymotape, merketuber med fargestoff eller enkle selvklebende plastknotter
 • se video av blant annet merking av komfyr
 
 • signaturrammen er en enkel plastramme hvor det utstansede feltet indikerer hvor signaturen skal skrives
 
 • et signaturstempel er til god hjelp hvis det er vanskelig å skrive navnet
 • en prøve på signaturen må sendes inn ved bestilling av stempelet

 

Side-alternativer