Personlige verktøy
Du er her: Forside Hjelpemidler og tiltak Betingelser for god kommunikasjon
Tilbake til Sansetap.no

Betingelser for god kommunikasjon

  •  Ikke vend ryggen til den du snakker med.
Personer med hørselshemming leser ofte på munnen og støtter seg til kroppsspråk og naturlige tegn hos den som snakker. Vend derfor ikke ryggen til den du snakker med men sørg heller for å få godt lys på ansiktet slik at munnbevegelser og mimikk er synlig når du snakker. Det kan gjøre det lettere å forstå.
 
  • Sørg for å dempe bakgrunnsstøy for å ikke forstyrre samtalen.
Ordene drukner lett i bakgrunnsstøy fra blant annet radio, TV og støvsuger. Høreapparat forsterker stemmen, men forsterker også bakgrunnsstøyen.

 

henvendelse400300.jpg

 

  • Si fra før du forflytter seg til et annet rom.
Personer med nedsatt syn og hørsel har problemer med å orientere om hvor andre personer beveger seg. Det er derfor en god regel å si fra før man forflytter seg til et annet rom.
 
  • Sørg for å få satt av tid mer tid enn vanlig når du gir tjenester til denne gruppen.
Ved nedsatt syn og hørsel er kommunikasjonen mer tidkrevende enn vanlig. Talefarten må senkes og setninger må ofte sies på en annen måte dersom man ikke blir forstått. Raske beskjeder i forbifarten blir ikke oppfattet. Det må derfor avsettes mer tid når man gir tjenester til personer med både syns- og hørselsnedsettelse.
 
  • Lag avtaler som ivaretar den enkeltes behov for system.
For at personer med syns- og hørselsnedsettelse skal kunne ha oversikten over sitt eget hjem lager de gjerne egne systemer og regler for å kunne finne igjen ting. Det krever at de som skal yte tjenester hos dem er innforstått med disse reglene og kjenner den enkeltes særskilte behov.
 
  • Reduser antall omsorgspersoner.
Det er ønskelig at denne gruppen brukere har få personer å forholde seg til. Det tar tid å bli kjent med andre mennesker. Det tar ekstra lang tid med nedsatt syn og hørsel.

 

Side-alternativer