Personlige verktøy
Du er her: Forside Hjelpemidler og tiltak
Tilbake til Sansetap.no

Tiltak for å kompensere for sviktende syn og hørsel.

Bruk av hjelpemidler og fysisk tilrettelegging der man bor er tiltak som kan kompensere for sviktende syn og/eller hørsel. Omgivelsenes kunnskap og holdninger er også viktig i denne sammenheng.

Hensikten med hjelpemidler og tilrettelegging

Hensikten med hjelpemidler er å nytte syn og hørsel best mulig, selv om funksjonen er nedsatt. I mange tilfeller kan hjelpemidler bidra til at man kan mestre dagligdagse gjøremål som å lese, lytte, se på tv, bevege seg og liknende.

Noen hjelpemidler er basert på bruk av berøring som støtte eller erstatning for tapt syn. Andre er basert på hørselen og forsterking av lyd. Selv om hjelpemidler ikke kan erstatte tapte sanser, kan de til en viss grad kompensere for redusert funksjon, løse en del praktiske  problem og være med på å gjøre hverdagen enklere.

Det er viktig at hjelpemidlene er tilpasset behovet og man er motivert til å bruke dem. God opplæring og oppfølging er en forutsetning.

Ved behov for hjelpemidler kan syns- og hørselskontakten i kommunen kontaktes.
Les mer under Hjelpeapparatet.

Fysisk tilrettelegging i hjemmet, i aldersboligen og på sykehjemmet kan også bidra til å bedre livskvaliteten. Å kunne bevege seg til og fra rommet på sykehjemmet kan være avgjørende for å opprettholde den sosiale aktiviteten og å unngå isolasjon. Gode lysforhold og markeringer av trapper og gangveier er med på å skape oversikt i miljøet hvor de eldre bor. Denne type tiltak i miljøet opprettholder selvstendighet og reduserer passivitet og fallulykker.

 

Hjelpemidler

Her vises eksempler på noen hjelpemidler som kan være særlig nyttige for personer med redusert syn eller hørsel, og kombinerte sansetap. Oversikten er ikke noen detaljert beskrivelse over alle hjelpemidler som er tilgjengelige, men gir et lite innblikk i hvilke muligheter som finnes.

Se og les mer om hjelpemidler:

Syn

 

Hørsel

 

Kombinerte sansetap

lupe   samtaleforsterker med hodetelefon   talemaskin

 

 Tilrettelegging i omsorgsboliger

Havsteinekra 11 i Trondheim et et nyoppført botilbud for for døve og døvblinde. Det er en heldøgns omsorgsbolig med ti moderne leiligheter. I huset er det tatt hensyn til lys, kontraster, farger og materialvalg, slik at beboerne kan nytte syns-og hørselsrestene funksjonelt. Hagen utenfor er laget for å stimulere lukte- og smakssansen.

Fagkoordinator Markus J. Isakka forteller at et slikt tilpasset hus ikke er stort dyrere enn andre hus, men at det krever en større bevissthet ved valg av lyskilder, farger og materialer enn det som er vanlig. Beboerne bor i sine private leiligheter, men huset er døgnbemannet med et personale som behersker de kommunikasjonsformene beboerne bruker. 

Se videoen i tekstet versjon eller tolket på tegnspråk. 

Hør lydbeskrivelsen eller les dialogen og beskrivelsen av handlingsforløpet. 

 

Tilrettelegging på sykehjem

rotete korridor med generende motlys

Se og les mer om hvordan hverdagen kan gjøres enklere for beboere med redusert syn og/eller hørsel på sykehjemmet.

Omgivelsenes kunnskap og holdninger er viktige. Det er mange små og store tiltak som kan bidra til å gjøre hverdagen enklere.

Ved å sørge for at høreapparater og andre hjelpemidler fungere som de skal, ved å tilrettelegge for gode samtaleforhold og ved å være en resursperson kan man praktisk tilrettelegge for aktivitet og sosialt fellesskap.

 


 

 

Tilrettelegging i hjemmet

hjemmehjelpen samler tingene hun finner i en kurv

Se og les mer om hvordan Rigmor har tilrettelagt sin hverdag og hvordan hun ideelt sett ønsker at hverdagen
kunne bli enda bedre.

 

 
 


Ta kontakt med syns- og hørselskontakten i kommunen

Alle som har et varig syns- og eller hørselstap kan søke om lån av hjelpemidler  fra NAV hjelpemiddelsentral etter gjeldende regler. Ta kontakt med syns- eller hørselskontakten i din kommune hvis du vil vite mer om tekniske hjelpemidler. Informasjonstjenesten i kommunen vil hjelpe deg til rette vedkomne.

Syns- og hørselskontaktene kan vurdere behovet for hjelpemidler og annen tilrettelegging. Det gjøres en utredning av behov i samarbeid med bruker, og det gis hjelp til å prøve ut og/eller søke om hjelpemidler fra NAV hjelpemiddelsentral.

Det er viktig at bruker og fagfolk arbeider sammen for å finne gode løsninger, en prosess hvor den syns- og hørselshemmede selv er hovedpersonen. Det er viktig at ulike hjelpemidler prøves ut og at det blir gitt god opplæring. 

 

Unngå en passiv og isolert tilværelse

Les om betingelser for god kommunikasjon

 

Side-alternativer