Personlige verktøy
Du er her: Forside Simulator Synstapsimulator
Tilbake til Sansetap.no

Synstapsimulator

"Syn og hørsel hos eldre" brukte Flash Player for å vise simulatorer og portretter på nettsidene. Fra og med 01.01.2021 avsluttet Adobe støtten for Flash Player. Avspilling av portretter og simulatorer er av den grunn ikke mulig.

Begrensninger

Synstapsimulatoren gir bare eksempler på hvordan skader på synet kan arte seg. Synsinntrykkene er individuelle og vil variere fra person til person. Synsinntrykkene som presenteres i simulatoren er i den forstand ikke sanne. Formålet er kun å gi et inntrykk av hvordan personer med disse øyesykdommene opplever dagligdagse situasjoner.
Les mer om de enkelte øyesykdommene
 

Problemer som kan oppstå og strategier for mestring

 

Aldersrelatert makula degenerasjon (AMD)

Før kursoren over bildet til venstre for å se  videoen.

Ved AMD forsvinner det sentrale synsfeltet. Det blir vanskelig å se ansiktet på andre personer som står rett foran. Spesielt vanskelig blir det å munnavlese eller kommunisere på tegnspråk. Det kan være en prøvelse å skjenke kaffe dersom det sentrale synsfeltet er borte. Personer med AMD må bruke sidesynet og vil derfor oppleve synsinntrykkene som uskarpe siden det er det sentrale synsfeltet vi fokuserer i. For å kunne lese på skjerm (både datamaskin og lese-TV) må skriftstørrelsen økes svært mye for at de enkelte bokstavene skal kunne oppfattes med sidesynet.

 
 

Retinitis pigmentosa (RP)

Før kursoren over bildet til venstre for å se  videoen.
Ved RP (kikkertsyn) innsnevres synsfeltet både i bredden og høyden slik at det blir vanskelig å oppfatte hva som skjer utenfor det begrensede synsfeltet.  Det kan være vanskelig å oppdage personer som passerer ved siden og gjenstander som befinner seg nær bakken. Under måltidet kan også være vanskelig å finne glass eller kopp ved siden av tallerkenen.

Er vedkommende tegnspråkbruker og kommuniserer med andre ved hjelp av tegnspråk, må samtalepartneren sørge for å ha stor nok avstand og tilpasse tegnene slik at tegnene kan oppfattes innen det begrensede synsfeltet. Se videoeksempel.

Synsfeltet utvides dersom personen med RP vekselvis vender hodet til venstre og høyre. Da "skannes" omgivelsene utenfor synsfeltet. 

 

 

Halvsidig synsfeltutfall

Ved halvsidig synsfeltsutfall etter hjerneskade vil store deler av synsfeltet være borte, gjerne den venstre eller høyre halvdelen. Men personer med denne sykdommen vil selv oppfatte at de har et fullverdig syn. Problemer som kan oppstå er at bare maten på den synlige delen av tallerkenen blir sett og spist. Møtende personer kan ufrivillig bli oversett. Skaden kan delvis kompenseres på samme måte som ved RP, ved å la blikket vandre fra side til side for å utvide synsfeltet.

Side-alternativer