Personlige verktøy
Du er her: Forside Mobilitet Verbal informasjon ved ledsaging
Tilbake til Sansetap.no

Verbal informasjon ved ledsaging


 


 

I tillegg til å sørge for at personen med syns- og hørselshemming beveger seg trygt har tolke-og ledsageren som oppgave å beskrive omgivelsene. Beskrivelser av både fysiske gjenstander og den aktiviteten som skjer rundt, kan berike turen for den synshemmede.
 Hør lydbeskrivelsen eller les dialogen og beskrivelsen av handlingsforløpet.

 

Se video i tekstet versjon eller tolket på tegnspråk.

Side-alternativer