Personlige verktøy
Du er her: Forside Mobilitet Ledsagerteknikk
Tilbake til Sansetap.no

Ledsagerteknikk

For å bevege seg mest mulig trygt, selvstendig og uanstrengt er det nyttig å kjenne noen teknikker. Både den synshemmede og ledsagere bør ha kjennskap til disse teknikkene.


 

Se videoer i tekstet versjon


 

Se videoer på tegnspråk


 

Det kan være både utfordrende og upraktisk for blinde og svaksynte å bevege seg på steder de ikke er godt kjent. De kan derfor ha behov for hjelp fra seende for å kunne ta seg fram. Men seende føler seg ofte usikre på hvordan de skal hjelpe eller komme i kontakt med en synshemmet. Slik usikkerhet kan oppstå hos begge parter. Seende vet ikke alltid hvordan man skal hjelpe, og personen med synshemming liker ikke følelsen av å bli dyttet eller slept omkring. 

Ledsagergrepet


 

Hvis du skal være ledsager skal den synshemmede ta deg i armen, ikke omvendt. Ved å ta grep rett over albuen når armen din henger strakt ned, kan personen med synshemming føle om du går opp eller ned, til høyre eller venstre. Hvis du hjelper til med å finne dørhåndtak, rekkverk eller stolryggen, så klarer synshemmede resten selv.


 

Hør lydbeskrivelsen eller les dialogen og beskrivelsen av handlingsforløpet.

 

Bytte side

Det er valgfritt hvilke side den synshemmede vil gå på. Det kan også være situasjoner der det er naturlig å må bytte side, f.eks. gjennom døråpninger. Den du ledsager vil gå inn bak deg og søke din frie arm, for så å gå over på motsatt side av deg - uten å miste kontakten. Bytte side kan gjøres under gange eller mens dere står stille. Det viktige er å ikke miste kontakten med hverandre.


 

Hør lydbeskrivelsen eller les dialogen og beskrivelsen av handlingsforløpet.
 

Dører

Det er flere måter å åpne/lukke dører på når man går sammen og bruker ledsagergrep. Par som ofte går sammen, finner gjerne sin egen måte å gjøre det på. Dette kan være en grei metode: Når dere kommer til en dør med hengslene på venstre side, skal den du ledsager være på din venstre side, motsatt ved dører som har hengslene på høyre side. Bytt eventuelt side som beskrevet tidligere. Når du åpner døren med ledsagerarmen, vil den synshemmede kjenne om døren åpner seg innover eller utover og følge armen din ned til dørhåndtaket. Samtidig som du begynner å gå gjennom døråpningen, vil vedkommende gripe døren med sin hånd og følge etter deg. Hvis du gjør et lite stopp når du er gjennom, vil partneren få tid til å finne dørhåndtaket på den andre siden og lukke etter dere. Hvis den du ledsager bruker hvit stokk eller førerhund, vil det enkleste være at du igjen markerer hvor dørhåndtaket er, ledsagergrepet slippes til dere begge er gjennom døråpningen.


 

Hør lydbeskrivelsen eller les dialogen og beskrivelsen av handlingsforløpet.


 

Trapper

Hvis du går mest mulig vinkelrett mot fortauskanter og andre trinn, er det mindre sjanse for at den som kommer et halvt skritt bak deg vil snuble. Si fra om det er trapp opp eller ned dere går i møte. Mange liker å følge rekkeverket. Bytt eventuelt side, slik at den du ledsager kommer på siden mot rekkverket. Markér rekkeverket med ledsagerarmen. Noen vil gjerne kjenne at armen din beveger seg oppover. Når du er på neste trinn, vil vedkommende være på det første. Ta et lite stopp når dere kommer til en avsats og til toppen av trappen. Den du ledsager vil kjenne at armen går tilbake til normal posisjon og vil være et halvt skritt bak deg igjen.Teknikken er den samme når dere skal ned en trapp. Si fra at trappen går ned. Gjør et lite stopp og markerer rekkverket. Du går først, og den du ledsager vil følge ett trinn etter deg. Gjør et stopp når dere er nede, og ledsagergrepet vil gå tilbake til normal posisjon igjen. Ved å ta et lite stopp på toppen eller bunnen av trapper, unngår du at den synshemmede tar et skritt i løse lufta.


 

Hør lydbeskrivelsen eller les dialogen og beskrivelsen av handlingsforløpet.


 

Trange passasjer

Det er mange steder hvor det ikke er plass til å gå ved siden av hverandre, f.eks. på travle og trange fortauer, eller i butikker. På slike steder må dere gå bak hverandre. Ved å legge ledsagerarmen din bak på ryggen, armen skal fortsatt være strak, vil den du ledsager gå inn bak deg.


 

Hør lydbeskrivelsen eller les dialogen og beskrivelsen av handlingsforløpet.

 

Å sette seg

Det finnes bedre teknikker for å få satt seg enn å bli dyttet på plass. Skal du vise den du ledsager en stol, så legg ledsagerarmen din på stolryggen, og det er alt du bør gjøre. Partneren vil følge armen din ned på stolryggen med hånden og selv finne setet. Si gjerne fra hvis stolen står inntil et bord, så vil vedkommende selv lokalisere bordet og trekke stolen ut for å få satt seg.
Inn mellom stolrekker hvor det er trangt om plassen beholder dere det vanlige grepet, men beveger dere sidelengs skritt for skritt. Du går først, og når du har funnet setene, passer du på at dere står rett foran dem før du legger ledsagerarmen din på seteryggen – eller på setet hvis det er enklere. Ut igjen på samme måten; du går først. I midtganger på buss og tog bruker dere teknikken for smale passasjer. Når dere setter dere, kan du gå inn til setet først og samtidig markere seteryggen der vedkommende skal sitte.


 

Hør lydbeskrivelsen eller les dialogen og beskrivelsen av handlingsforløpet.
 

Trygghetsgrepet

I situasjoner hvor den som ledsages trenger ekstra støtte eller ønsker ekstra trygghet vil et godt tak i overarmen til ledsageren være velegnet. Grepet kan brukes for eksempel når man går ned trapper.


 

Hør lydbeskrivelsen eller les dialogen og beskrivelsen av handlingsforløpet. 

Bil
 

Å gå ut og inn av personbiler har også et par enkle teknikker. Marker dørhåndtaket ved passasjersetet, eller toppen av bildøren hvis den står åpen, og si samtidig fra hvilken retning (høyre / venstre) fronten av bilen vender. Dette er alt du behøver gjøre. Når dere skal ut av bilen, bør du sjekke at alt er klart på passasjersiden før døren blir åpnet. 

Husk på at du aldri forlater den du ledsager i et åpent rom. Finn et sted å sitte, eller en vegg å lene seg mot.
 

Side-alternativer